Zakończenie projektu

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego ukończony został 30 września 2019r.

 

Ogólna wartość projektu to ostatecznie to aż 21 283 952,85 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 15 840 197,78 zł.

 

W projekcie brały udział cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiat Starogardzki, będący Liderem Projektu, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i Gmina Bobowo będące Partnerami Projektu, które razem tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (MOF).

 

Termomodernizacji z sukcesem poddany został każdy z zakładanych w projekcie 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF. Były to obiekty, które nie spełniały obowiązujących norm w zakresie energochłonności, i charakteryzowały się wysokim stopniem utraty ciepła. Szacuje się, że łącznie straty energii w budynkach wynosiły pierwotnie blisko 52 %.

Projekt termomodernizacyjny ma się ku końcowi

Powiat Starogardzki

W ramach projektu do modernizacji zaplanowano 10 budynków należących do Powiatu Starogardzkiego, w których wykonano lub planuje się wykonać następujące prace:

 1. 4 budynki II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, tj. budynek główny, budynek auli i zaplecza w-f, budynek łącznika i hala sportowa. W ramach projektu wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, docieplenie stropodachu, dachu budynku głównego, zastosowano powłokę polietylenowej nad halą sportową, wymieniono drzwi, zmodernizowano systemy grzewcze, zamontowano kolektory słoneczne. Wartość projektu: 2 179 280,47 zł. Wykonawcą prac budowlanych była firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska z miejscowości Odry.
 2. Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego w Starogardzie Gdańskim – w ramach projektu wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym, wymieniono okna i drzwi, zmodernizowano systemy grzewcze, zamontowano kolektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Wartość projektu: 1 377 600,00 zł. Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „MABET” ze Starogardu Gdańskiego.
 3.  Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego – w ramach projektu wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie podłogi w gruncie, wymieniono okna i drzwi, zmodernizowano systemy grzewcze, zamontowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wartość projektu: 630 064,50zł Zadanie związane było z przebudową obiektu współfinansowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” również wykonywanego przez Powiat Starogardzki. Generalnym wykonawcą była firma Hartuna Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach.
 4. Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu – w ramach projektu wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic i ścian w gruncie, docieplenie stropodachu, wymieniono drzwi, zmodernizowano systemy grzewcze, zamontowano kolektory słoneczne. Wartość projektu: 1 193 100,00 zł. Umowa na realizację robót została zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowym „Stella” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.Trzy ostatnie tematy z uwagi na specyfikę proponowanych rozwiązań projektowych (Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z gruntowymi pompami ciepła oraz budynek Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. ze względu na późne dołączenie do Projektu z powodu rezygnacji z termomodernizowania innego budynku – Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości) realizowane będą w wydłużonym terminie do końca sierpnia 2019 r. Są to:
 5. Budynek Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim – projekt w trakcie przygotowań do przetargu na realizację inwestycji. W ramach tego projektu wymienione zostaną okna, oświetlenie na energooszczędne typu LED, docieplony zostanie strop pod poddaszem nieużytkowym, a także zmodernizowany będzie system grzewczego: wymiana termostatów i części grzejników.
 6. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (budynek Dworku) – projekt w trakcie przygotowań do przetargu na realizację inwestycji. W ramach tego projektu dojdzie do modernizacji źródła ciepła dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) – montaż gruntowych pomp ciepła, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o., docieplenia dachu lewego skrzydła budynku, docieplenia stropu pod poddaszem nieogrzewanym, wymiany stolarki okiennej oraz poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej,
 7. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (budynek Pawilonów) – projekt w trakcie przygotowań do przetargu na realizację inwestycji. W ramach tego projektu dojdzie do modernizacji źródła ciepła dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) – montaż gruntowych pomp ciepła, instalacji wewnętrznej c.o. oraz do wymiany stolarki okiennej oraz poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej,

   

  Łącznie w ramach projektu termomodernizacji poddane zostanie 10 budynków należących do Powiatu Starogardzkiego, a cała wartość zadania przekroczy 7,7 mln zł.

 

Gmina Miejska Starogard Gdański

Termomodernizacja PSP nr 8 – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczną w ocieplonym i zmodernizowanym budynku. Termomodernizację wykonała firma PH „Stella”, która w ubiegłym roku wygrała przetarg na docieplenie trzech szkół. PSP Nr 4 i Zespół Szkół Publicznych w Żabnie ociepliła w 2017 roku. Podobnie jak na tych obiektach w Szkole Nr 8 wymienione zostały żarówki na energooszczędne typu LED oraz zainstalowane na dachu ogniwa fotowoltaiczne. Koszt docieplenia budynku wyniósł 1,6 mln złotych. Prace przy termomodernizacji zapoczątkowały proces większej przebudowy kompleksu szkolnego. Przy szkole wybudowana zostanie nowa sala gimnastyczna. Zadanie ma się rozpocząć pod koniec bieżącego roku i zakończyć w 2020 r. Jego szacowany koszt to ok. 7 mln złotych.

W zeszłym roku wykonano termomodernizację trzech szkół: PSP 4, Zespołu Szkół Publicznych w Żabnie oraz PSP nr 1, które kosztowały ponad 5 mln zł. W szkołach docieplone zostały ściany zewnętrzne budynków i sal gimnastycznych oraz stropy i stropodachy. Dodatkowo w PSP Nr 1 wymieniono wszystkie dotąd niewymienione okna. W każdej ze szkół stare żarówki zastąpiono energooszczędnymi typu LED, czyniąc przestrzeń szkoły lepiej oświetloną, a przy tym bardziej bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Na dachach budynków wykonawcy zamontowali nowoczesną instalację fotowoltaiczną, dzięki której szkoły mogą zaoszczędzić na prądzie. Wszystko po to, aby dzieci i młodzież mogły uczyć się w bardziej komfortowych warunkach, a utrzymanie placówek było tańsze i bardziej ekonomiczne dla miasta.

– Miasto zrealizowało to zadanie dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”. W tak krótkim czasie na pewno bez dotacji z Unii Europejski byśmy tego nie wykonali, wspólnie z Powiatem Starogardzkim i partnerami Gminą Starogard Gdański i Gminą Bobowo zrealizowaliśmy cały projekt – mówi Prezydent Miasta Janusz Stankowiak.

Gmina Starogard Gdański

W ramach projektu wykonana została termomodernizacja świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej  w miejscowości Sumin, która polegała na  wymianie  dachu oraz remoncie elewacji; świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w  miejscowości Sucumin, która polegała  na remoncie  elewacji oraz wymianie instalacji c.o.; budynku komunalnego w miejscowości Nowej Wsi Rzecznej, w którym mieści się m.in. świetlica wiejska, obejmująca  wymianę dachu oraz remont elewacji oraz budynku przedszkola w Szpęgawsku, świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siwiałce.

Gmina Bobowo

Zakres prac związany z termomodernizacją został określony we wcześniej sporządzonych audytach energetycznych, na podstawie których sporządzono odpowiednią dokumentację projektową. Roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obejmowały m. in. ocieplenie odpowiednio dachu/stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie podłogi w niektórych pomieszczeniach, wymianę części stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, wymianę w części budynków instalacji elektrycznych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien dachowych i rur spustowych, modernizację kominów, wykonanie pokrycia dachowego, montaż obróbek blacharskich, montaż kotłów na biomasę (pellet) i innych niezbędnych urządzeń w kotłowniach, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W gminie Bobowo w ubiegłym roku zakończono roboty budowlane związane
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 81 w Bobowie oraz budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Rzecznej 42 w Bobowie. Zamówienia zrealizowała odpowiednio firma ECOZET Sp. z o. o. z Kalisk Kościerskich za kwotę umowną 2 187 000 zł brutto oraz firma Usługowo – Handlowa Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma wartość kontraktu stanowiła kwota 476 000,00 zł brutto.

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku GOKSiR wraz ze Świetlicą Wiejską oraz budynku OSP w Bobowie realizowało Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej Stella ze Starogardu Gdańskiego. Wartość robót wynosi 1 320 000,16 zł brutto.

Półmetek realizacji projektu

Modernizowane budynki Powiatu Starogardzkiego

W 2017 r. zostały zawarte 4 umowy na realizację inwestycji w ramach projektu.

Pierwszą umowę podpisano 4 lipca na zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim. Zakres umowy obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie podłogi w gruncie, wymianę okien i drzwi, modernizację systemów grzewczych oraz montaż systemu wentylacji nawiewowo-wywiewnej. Koszt samej termomodernizacji wynosi  ok 630  tys. zł. Zadania związane z przebudową obiektu współfinansowane są w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” również wykonywanego przez Powiat Starogardzki. W najbliższym czasie inwestycja zostanie zakończona, a budynek zostanie oddany do użytku. Generalnym wykonawcą jest Hartuna Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach.

Kolejną realizowaną inwestycją jest termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim. Koszt inwestycji wynosi prawie 1 mln 380 tys. zł. Trwające prace polegają na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropu nad poddaszem, wymianie okien i drzwi, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażu instalacji solarnej. Wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „MABET” ze Starogardu Gdańskiego.

Prace termomodernizacyjne trwają także na budynkach kuchni i internatu Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu. Umowa na realizację robót została zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowym „Stella” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln 120 tys. zł. Zakres prac polega na: dociepleniu ścian zewnętrznych, ścian piwnic, ścian w gruncie oraz stropodachu, wymianie drzwi, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u, montażu kolektorów słonecznych.

 

W 2017 r. podpisana została również umowa na termomodernizację czterech budynków II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim tj. budynku głównego, budynku auli i zaplecza w-f, budynku łącznika i hali sportowej. Wartość inwestycji to blisko 2 mln 180 tys.

Inwestycje we wszystkich trzech szkołach zakończą się z dniem 1 sierpnia 2018 r.

 

W planie na 2018 r. termomodernizacji zostaną poddane trzy budynki: budynek Dworku i budynek Pawilonów Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku oraz budynek Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

 

Łącznie w ramach projektu termomodernizacji zostanie poddanych 10 budynków należących do Powiatu Starogardzkiego, a cała wartość zadania wyniesie ponad 7,7 mln zł.

 

Modernizowane Budynki Gminy Miejskiej Starogard Gdański

 

Uczniowie trzech szkół podstawowych w Starogardzie Gdańskim dzięki przeprowadzonej termomodernizacji uczą się w cieplejszych i bezpieczniejszych budynkach. W okresie od maja  do listopada 2017 r. firmy budowlana „SMOK” Sp. z o.o. ze Starogardu” ociepliła  Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1, a Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA – Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Zespół Szkół Publicznych w Żabnie. W mieście Starogard Gdański wyznaczono cztery budynki szkół podstawowych do ocieplenia. Koszt miejskiej inwestycji to ponad 6,8 mln zł.

Termomodernizacja szkół zakończona w tym roku kosztowała 5 439 132 zł. Z Unii Europejskiej Miasto otrzymało 85% zwrotu poniesionych kosztów, czyli 4 623 262 zł. W 2018 roku ocieplony ma być ostatni z czterech obiektów – dawne Gimnazjum Nr 1 (obecnie PSP Nr 8). Zadanie będzie kosztować blisko 1,5 mln zł.

 

W szkołach ocieplone zostały  ściany zewnętrzne budynków i sal gimnastycznych oraz stropy i stropodachy. Dodatkowo w PSP Nr 1 wymieniono wszystkie dotąd niewymienione okna. W każdej ze szkół stare żarówki zastąpiono energooszczędnymi typu LED, czyniąc przestrzeń szkoły bardziej bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Na dachach budynków wykonawcy zamontowali  nowoczesną instalację fotowoltaiczną, dzięki której szkoły mogą zaoszczędzić na prądzie. Wszystko po to, aby dzieci i młodzież mogły uczyć się w bardziej komfortowych warunkach, a utrzymanie placówek było tańsze i bardziej ekonomiczne dla miasta.

 

Modernizowane Budynki Gminy Starogard Gdański

W 2017 r. na terenie Gminy Starogard Gdański realizowano dwa zadania, termomodernizację przedszkola w Kokoszkowach oraz termomodernizację szkoły w Rokocinie.

W ramach zadania przedszkolnego prace polegały na ociepleniu budynku, wykonaniu nowej elewacji, wymianie okien, drzwi zewnętrznych. Dzięki realizacji tego zadania ponad 80 przedszkolakom z terenu Gminy Starogard Gdański będzie ciepło, a przedszkole będzie wydawać mniejsze kwoty na ogrzewanie budynku. Dodatkowo znacząco podniosła się estetyka obiektu, co wpływa na wizerunek obiektów edukacyjnych na terenie gminy.

W ramach tegorocznych zadań termomodernizacyjnych realizowano również obiekt szkoły w Rokocinie. To szkoła w której uczy się razem 146 dzieci korzystających z edukacji podstawowej oraz przedszkolnej. Zadanie było wykonywane przede wszystkim w okresie letnim, w bardzo szybkim tempie, tak by nie utrudniać zbyt długo dostępu uczniów i przedszkolaków do szkoły. W zakresie prac termomodernizacyjnych wykonano nowe instalacje wewnętrzne w budynku: instalację elektryczną, instalację strukturalną, instalację centralnego ogrzewania i instalację wentylacji mechanicznej. Cześć podłóg została docieplona i wykonano nowe pokrycia. Wymieniono starą stolarkę okienną a budynek został ocieplony i zyskał nową elewację, co znacznie poprawiło wizerunek szkoły w miejscowości Rokocin.

Wartość obu zadań realizowanych w 2017 r. przez Gminę Starogard Gdański wyniosła 1 098 105,94 zł brutto, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniosło 933 390,05 zł. Już dziś Gmina Starogard Gdański przygotowuje się do realizacji zadań, które będą wykonywane w 2018r. Będzie to aż 6 zadań i zaliczamy do nich termomodernizację następujących obiektów: świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie, świetlicy wiejskiej w Siwiałce, OSP w Siwiałce, przedszkola w Szpęgawsku, świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Rzecznej i świetlicy wiejskiej w Sucuminie.

 

Modernizowane Budynki Gminy Bobowo

 

W roku 2017 przeprowadzono termomodernizację dwóch obiektów należących do Gminy Bobowo. Obiektami tymi są Hydrofornia i Szkoła w Bobowie.

Wykonawcą robót budowlanych budynku Hydroforni jest firma Usługowo – Handlowa Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma. Umowę podpisano 29 sierpnia 2017 r., roboty rozpoczęto 12 września 2017 r. Roboty budowlane zakończono w umownym terminie tj. 31 października 2017 r. Wartość kontraktu stanowiła kwota 476 tys. zł.

Druga inwestycja polegającą na przebudowie i termomodernizacji Szkoły
w Bobowie została wykonana przez ECOZET Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie. Umowa została zawarta dnia 15 lutego 2017 r. Wartość inwestycji dotycząca samej termomodernizacji wyniosła ok. 870 tys. zł. Pozostała część inwestycji była współfinansowana w ramach projektu pn. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego.

W kolejnym roku termomodernizacji zostaną poddane budynki Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Bobowie.

Podpisanie umowy termomodernizacyjnej

Projekt

 

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

 

Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 czerwca 2016 r. w Gdańsku, pomiędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Starogardzkim. Wartość umowy to, aż 19 698 802,43 zł, z czego dofinansowanie stanowi 15 840 197,80 zł.

 

W projekcie biorą udział cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiat Starogardzki, będący Liderem Projektu, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i Gmina Bobowo będące Partnerami Projektu, które razem tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (MOF).

 

Realizacja – Przedmiot projektu

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF. Są to obiekty które nie spełniają obowiązujących norm w zakresie energochłonności, i charakteryzują się wysokim stopniem utraty ciepła. Szacuje się że łącznie straty energii w budynkach wynoszą blisko 52 %.

Konferencja podsumowująca projekt

Realizacja projektu została umówiona podczas Konferencji Podsumowującej Projekt dnia 17 czerwca 2015 r. Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, w imieniu wszystkich Partnerów przedstawił założone cele projektu, wytworzone produkty oraz osiągnięte efekty wzajemnej współpracy. Współpracy nie tylko przedstawicieli samorządów, ale także szerokich grup obywateli, organizacji społecznych oraz  partnerów społeczno-gospodarczych, którzy uczestniczyli na różnych etapach realizacji projektu.

starosta

Podczas konferencji zostały wygłoszone dwie prelekcje. Pierwsza przez Pana Adama Mikołajczyka doktora nauk prawnych (UG 2003), głównego specjalistę w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mówiąca o Współpracy w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 – 2020. Przedstawione zostały narzędzia terytorialne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego, a dokładnie ZPT czyli Zintegrowane Porozumienia Terytorialne. ZPT są nowymi formułami, zastosowanymi w perspektywie unijnej 2014-2020, utworzonymi właśnie dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które określają spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych.

Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 – 2020

Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny na tle wybranych MOF-ów w województwie pomorskim, to temat drugiej prelekcji wygłoszonej Przez Pana Macieja Tarkowskiego, doktora nauk o ziemi w zakresie geografii (UG 2007), pracownika Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Starogardzki MOF został omówiony i zaprezentowany na tle innych MOFów poprzez wybrane warunki i czynniki rozwoju lokalnego takie jak: ludność, infrastruktura, gospodarka.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła z terenu gminy Bobowo

Wykonawcy na realizację zadania z obszaru termomodernizacji zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na część I została zawarta 6 maja br., natomiast na części II i III 12 maja br.

Opis zadania: To drugi etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Bobowo. Na podstawie sporządzonych w pierwszym etapie audytów energetycznych, opracowane zostaną niezależne wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze dla termomodernizacji budynków, wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych na budynkach po modernizacji.

Wykonawca:

CZĘŚĆ I – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi

CZĘŚĆ II, III – POWERSUN Sp. z o.o., Lublin

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła z terenu gminy Starogard Gdański

Wykonawca na realizację zadania z obszaru termomodernizacji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 4 maja br.

Opis zadania: To drugi etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Starogard Gdański. Na podstawie sporządzonych w pierwszym etapie audytów energetycznych, opracowane zostaną niezależne wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze dla termomodernizacji obiektów (7 obiektów) i instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach po modernizacji (5 obiektów).

Wykonawca: Construction & Business Project Sp. z o.o., Poznań

Dokumentacja techniczna z zakresu infrastruktury technicznej – rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bobowo

Wykonawca na realizację zadania z obszaru infrastruktury technicznej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 13 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej na rozbudowę sieci wodociągowej. Zaprojektowanych zostanie ok. 10 km odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bobowo wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych (Bobowo, Grabowo, Smoląg, Jabłówko) oraz dodatkowy zbiornik na wodę uzdatniającą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bobowie.

Wykonawca: Pracownia Projektowa Sławomir Partyka, Starogard Gdański

Dokumentacja techniczna opracowania koncepcji i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim na funkcję Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej

Wykonawca na realizację zadania z obszaru rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 13 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim na funkcję Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej. LCES będzie prowadziło działalność mającą na celu integrację zawodową i społeczną osób w trudnej sytuacji życiowej m.in. przez objęcie ich wsparciem psychologicznym, doradczym i szkoleniowym. Wsparcie otrzymają osoby, grupy osób które będą chciały założyć Podmiot Ekonomii Społecznej (PES).

Wykonawca: Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o., Kosakowo

Dokumentacja techniczna adaptacji poddasza budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Starogardzie Gdańskim na potrzeby przedszkola

Wykonawca na realizację zadania z obszaru adaptacji obiektu na potrzeby przedszkola został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 12 marca br.

Opis zadania: Opracowana zostanie koncepcja i wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 przy Al. Jana Pawła II Nr 5 w Starogardzie Gdańskim na potrzeby przedszkola. W ramach planowanej dokumentacji przewiduje się wykonanie projektu adaptacji piętra i  utworzenie 3 nowych oddziałów po 25 dzieci, czyli łącznie 75 dzieci. Zadanie to stanowi dopełnienie zadań realizowanych zarówno na terenie Gminy Bobowo jak i Gminy Starogard Gdański.

Wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, Grudziądz