Category Archives: projekt-mof

Konferencja podsumowująca projekt

Realizacja projektu została umówiona podczas Konferencji Podsumowującej Projekt dnia 17 czerwca 2015 r. Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, w imieniu wszystkich Partnerów przedstawił założone cele projektu, wytworzone produkty oraz osiągnięte efekty wzajemnej współpracy. Współpracy nie tylko przedstawicieli samorządów, ale także szerokich grup obywateli, organizacji społecznych oraz  partnerów społeczno-gospodarczych, którzy uczestniczyli na różnych etapach realizacji projektu.

starosta

Podczas konferencji zostały wygłoszone dwie prelekcje. Pierwsza przez Pana Adama Mikołajczyka doktora nauk prawnych (UG 2003), głównego specjalistę w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mówiąca o Współpracy w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 – 2020. Przedstawione zostały narzędzia terytorialne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego, a dokładnie ZPT czyli Zintegrowane Porozumienia Terytorialne. ZPT są nowymi formułami, zastosowanymi w perspektywie unijnej 2014-2020, utworzonymi właśnie dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które określają spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych.

Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 – 2020

Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny na tle wybranych MOF-ów w województwie pomorskim, to temat drugiej prelekcji wygłoszonej Przez Pana Macieja Tarkowskiego, doktora nauk o ziemi w zakresie geografii (UG 2007), pracownika Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Starogardzki MOF został omówiony i zaprezentowany na tle innych MOFów poprzez wybrane warunki i czynniki rozwoju lokalnego takie jak: ludność, infrastruktura, gospodarka.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła z terenu gminy Bobowo

Wykonawcy na realizację zadania z obszaru termomodernizacji zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na część I została zawarta 6 maja br., natomiast na części II i III 12 maja br.

Opis zadania: To drugi etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Bobowo. Na podstawie sporządzonych w pierwszym etapie audytów energetycznych, opracowane zostaną niezależne wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze dla termomodernizacji budynków, wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych na budynkach po modernizacji.

Wykonawca:

CZĘŚĆ I – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi

CZĘŚĆ II, III – POWERSUN Sp. z o.o., Lublin

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła z terenu gminy Starogard Gdański

Wykonawca na realizację zadania z obszaru termomodernizacji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 4 maja br.

Opis zadania: To drugi etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Starogard Gdański. Na podstawie sporządzonych w pierwszym etapie audytów energetycznych, opracowane zostaną niezależne wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze dla termomodernizacji obiektów (7 obiektów) i instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach po modernizacji (5 obiektów).

Wykonawca: Construction & Business Project Sp. z o.o., Poznań

Dokumentacja techniczna z zakresu infrastruktury technicznej – rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bobowo

Wykonawca na realizację zadania z obszaru infrastruktury technicznej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 13 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej na rozbudowę sieci wodociągowej. Zaprojektowanych zostanie ok. 10 km odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bobowo wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych (Bobowo, Grabowo, Smoląg, Jabłówko) oraz dodatkowy zbiornik na wodę uzdatniającą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bobowie.

Wykonawca: Pracownia Projektowa Sławomir Partyka, Starogard Gdański

Dokumentacja techniczna opracowania koncepcji i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim na funkcję Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej

Wykonawca na realizację zadania z obszaru rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 13 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim na funkcję Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej. LCES będzie prowadziło działalność mającą na celu integrację zawodową i społeczną osób w trudnej sytuacji życiowej m.in. przez objęcie ich wsparciem psychologicznym, doradczym i szkoleniowym. Wsparcie otrzymają osoby, grupy osób które będą chciały założyć Podmiot Ekonomii Społecznej (PES).

Wykonawca: Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o., Kosakowo

Dokumentacja techniczna adaptacji poddasza budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Starogardzie Gdańskim na potrzeby przedszkola

Wykonawca na realizację zadania z obszaru adaptacji obiektu na potrzeby przedszkola został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 12 marca br.

Opis zadania: Opracowana zostanie koncepcja i wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 przy Al. Jana Pawła II Nr 5 w Starogardzie Gdańskim na potrzeby przedszkola. W ramach planowanej dokumentacji przewiduje się wykonanie projektu adaptacji piętra i  utworzenie 3 nowych oddziałów po 25 dzieci, czyli łącznie 75 dzieci. Zadanie to stanowi dopełnienie zadań realizowanych zarówno na terenie Gminy Bobowo jak i Gminy Starogard Gdański.

Wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, Grudziądz

Dokumentacja techniczna adaptacji poddasza budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Starogardzie Gdańskim na potrzeby przedszkola

Wykonawca na realizację zadania z obszaru adaptacji obiektu na potrzeby przedszkola został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 12 marca br.

Opis zadania: Opracowana zostanie koncepcja i wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 przy Al. Jana Pawła II Nr 5 w Starogardzie Gdańskim na potrzeby przedszkola. W ramach planowanej dokumentacji przewiduje się wykonanie projektu adaptacji piętra i  utworzenie 3 nowych oddziałów po 25 dzieci, czyli łącznie 75 dzieci. Zadanie to stanowi dopełnienie zadań realizowanych zarówno na terenie Gminy Bobowo jak i Gminy Starogard Gdański.

Wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, Grudziądz

Dokumentacja techniczna przebudowy i adaptacji budynku Kina Sokół na utworzenie Starogardzkiego Centrum Aktywności Społecznej

Wykonawca na realizację zadania z obszaru rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 9 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji budynku kina Sokół przy Al. Jana Pawła II Nr 2 w Starogardzie Gdańskim na cele społeczno-kulturalne – Starogardzkie Centrum Aktywności Społecznej. Utworzone centrum będzie miało na celu wspieranie form aktywizacji społecznej poprzez profilaktykę wykluczenia społecznego. SCAS będzie łączyło w sobie wiele funkcji m.in. funkcję animatora społeczno-kulturalnego integrującego mieszkańców. Operatorem SCAS będzie Starogardzie Centrum Kultury, przy udziale MOPS, PCPR i NGO’s.

Wykonawca: EPSILON PROJEKT Sp. z o.o., Pruszcz Gdański

Dokumentacja techniczna przebudowy przedszkola w Kokoszkowach wraz z jego termomodernizacją i instalacją ogniw fotowoltaicznych

Wykonawca na realizację zadania z obszaru adaptacji obiektu na potrzeby przedszkola został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 24 lutego br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na opracowaniu wielobranżowych projektów budowlano wykonawczych wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi oraz audytem energetycznym dla termomodernizacji i instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz budynku przedszkola w Kokoszkowach. Wykonany zostanie projekt adaptacji tarasu przy przedszkolu na potrzebę organizacji 1 oddziału wychowania przedszkolnego.

Wykonawca: EPSILON PROJEKT Sp. z o.o., Pruszcz Gdański

Dokumentacja techniczna przebudowy szkoły w Bobowie (w tym utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych) wraz z jej termomodernizacją i instalacją ogniw fotowoltaicznych

Wykonawca na realizację zadania z obszaru adaptacji obiektu na potrzeby przedszkola został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 24 lutego br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na opracowaniu wielobranżowych projektów budowlano wykonawczych wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi oraz audytem energetycznym dla termomodernizacji i instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz rozbudowy/przebudowy budynku szkoły w Bobowie. Utworzone zostaną dwie sale zajęć dla dzieci. Szkoła zostanie rozbudowana o klatkę schodową i windę. Zadanie ma na celu zwiększenie szans dzieci na rozwój w oddziałach pracujących w systemie 10 godzinnym.

Wykonawca: EPSILON PROJEKT Sp. z o.o., Pruszcz Gdański