Dokumentacja techniczna opracowania koncepcji i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim na funkcję Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej

Wykonawca na realizację zadania z obszaru rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 13 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim na funkcję Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej. LCES będzie prowadziło działalność mającą na celu integrację zawodową i społeczną osób w trudnej sytuacji życiowej m.in. przez objęcie ich wsparciem psychologicznym, doradczym i szkoleniowym. Wsparcie otrzymają osoby, grupy osób które będą chciały założyć Podmiot Ekonomii Społecznej (PES).

Wykonawca: Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o., Kosakowo