Dokumentacja techniczna przebudowy i adaptacji budynku Kina Sokół na utworzenie Starogardzkiego Centrum Aktywności Społecznej

Wykonawca na realizację zadania z obszaru rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 9 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji budynku kina Sokół przy Al. Jana Pawła II Nr 2 w Starogardzie Gdańskim na cele społeczno-kulturalne – Starogardzkie Centrum Aktywności Społecznej. Utworzone centrum będzie miało na celu wspieranie form aktywizacji społecznej poprzez profilaktykę wykluczenia społecznego. SCAS będzie łączyło w sobie wiele funkcji m.in. funkcję animatora społeczno-kulturalnego integrującego mieszkańców. Operatorem SCAS będzie Starogardzie Centrum Kultury, przy udziale MOPS, PCPR i NGO’s.

Wykonawca: EPSILON PROJEKT Sp. z o.o., Pruszcz Gdański