Dokumentacja techniczna przebudowy szkoły w Bobowie (w tym utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych) wraz z jej termomodernizacją i instalacją ogniw fotowoltaicznych

Wykonawca na realizację zadania z obszaru adaptacji obiektu na potrzeby przedszkola został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 24 lutego br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na opracowaniu wielobranżowych projektów budowlano wykonawczych wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi oraz audytem energetycznym dla termomodernizacji i instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz rozbudowy/przebudowy budynku szkoły w Bobowie. Utworzone zostaną dwie sale zajęć dla dzieci. Szkoła zostanie rozbudowana o klatkę schodową i windę. Zadanie ma na celu zwiększenie szans dzieci na rozwój w oddziałach pracujących w systemie 10 godzinnym.

Wykonawca: EPSILON PROJEKT Sp. z o.o., Pruszcz Gdański