Dokumentacja techniczna z zakresu infrastruktury technicznej – rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bobowo

Wykonawca na realizację zadania z obszaru infrastruktury technicznej został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 13 marca br.

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej na rozbudowę sieci wodociągowej. Zaprojektowanych zostanie ok. 10 km odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bobowo wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych (Bobowo, Grabowo, Smoląg, Jabłówko) oraz dodatkowy zbiornik na wodę uzdatniającą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bobowie.

Wykonawca: Pracownia Projektowa Sławomir Partyka, Starogard Gdański