LogoSTGMOF_color

FORMULARZ  KONSULTACYJNY

dot. Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Starogardzkiego MOF oraz dla organizacji pozarządowych z tego terenu

1. Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:

Lp. Część Strategii, do której odnosi się uwaga (tom, rozdział/podrozdział/punkt) wraz z podaniem strony Fragment tekstu Strategii do którego odnosi się uwaga (jeżeli uwaga odnosi się do konkretnego zapisu) Treść uwagi/proponowany zapis Uzasadnienie uwagi
1.
2.
3.
4.
5.

2. Dodatkowe uwagi i sugestie dot. Startegii:

Metryczka:
 Mieszkaniec MOF Przedstawiciel organizacji pozarządowej z terenu MOF
 Miasto Starogard Gdański Gmina Starogard Gdański Gmina Bobowo

Adres email (wymagane)