FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

do dokumentu

projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Formularz prosimy wypełnić w terminie do dnia 24 października 2014 r.

1. INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI

IMIĘ I NAZWISKO
NAZWA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
ADRES KORESPONDENCYJNY
E-MAIL
TELEFON
FAKS

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych zawartych
w formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla potrzeb niezbędnych do przekazania swoich uwag w związku z tymi konsultacjami społecznymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłaszania uwag w związku
z konsultacjami społecznymi projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii
3. Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

2. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje

Lp. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/strona/akapit/ punkt) Treść uwagi Uzasadnienie zgłoszenia uwagi
1.
2.
3.
4.