Konferencja Inauguracyjna

 16 maja 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Marii Skłodowskiej Curie w Starogardzie Gdańskim odbyła się Konferencja Inauguracyjna Projektu. Było to uroczyste i oficjalne rozpoczęcie projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”. Omówione zostały główne założenia i cele projektu, przedstawione zostały działania, które będą realizowane w ramach projektu oraz harmonogram ich wdrażania.


„Miejski obszar funkcjonalny jako nowy wieloaspektowy model współpracy w rozwoju lokalnym” to tytuł jednej z prelekcji wygłoszonej podczas konferencji. Dr Adam Mikołajczyk, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku przedstawił m.in. czym są miejskie obszary funkcjonalne, jakie są cele wyodrębnienia obszarów funkcjonalnych oraz kryteriach ich wyznaczenia. Przedstawił także cele realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce oraz koncepcje Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego.

Miejski obszar funkcjonalny jako nowy, wieloaspektowy model współpracy w rozwoju lokalnym

„Jakość życia w powiecie starogardzkim w kontekście rozwoju Starogardzkiego MOFu”, to tematyka drugiego wystąpienia podczas konferencji. Prelekcję wygłosił dr Maciej Tarkowski, pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Przedstawione zostały aspekty i dziedziny życia wpływające na tworzenie dobrego miejsca do życia. Badane osoby wypowiadały się w kwestiach zaufania, pracy, wartości, czasu wolnego, miejsca zamieszkania oraz satysfakcji. Przeprowadzone badania wykazały, iż mieszkańcy powiatu starogardzkiego są zadowoleni ze swojego życia.

Jakość życia w powiecie starogardzkim w kontekście rozwoju Starogardzkiego MOFu