Konferencja podsumowująca projekt

Realizacja projektu została umówiona podczas Konferencji Podsumowującej Projekt dnia 17 czerwca 2015 r. Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, w imieniu wszystkich Partnerów przedstawił założone cele projektu, wytworzone produkty oraz osiągnięte efekty wzajemnej współpracy. Współpracy nie tylko przedstawicieli samorządów, ale także szerokich grup obywateli, organizacji społecznych oraz  partnerów społeczno-gospodarczych, którzy uczestniczyli na różnych etapach realizacji projektu.

starosta

Podczas konferencji zostały wygłoszone dwie prelekcje. Pierwsza przez Pana Adama Mikołajczyka doktora nauk prawnych (UG 2003), głównego specjalistę w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mówiąca o Współpracy w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 – 2020. Przedstawione zostały narzędzia terytorialne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego, a dokładnie ZPT czyli Zintegrowane Porozumienia Terytorialne. ZPT są nowymi formułami, zastosowanymi w perspektywie unijnej 2014-2020, utworzonymi właśnie dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, które określają spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych.

Współpraca w ramach MOF w kontekście kryteriów wyboru projektów w RPO WP 2014 – 2020

Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny na tle wybranych MOF-ów w województwie pomorskim, to temat drugiej prelekcji wygłoszonej Przez Pana Macieja Tarkowskiego, doktora nauk o ziemi w zakresie geografii (UG 2007), pracownika Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Starogardzki MOF został omówiony i zaprezentowany na tle innych MOFów poprzez wybrane warunki i czynniki rozwoju lokalnego takie jak: ludność, infrastruktura, gospodarka.