List intencyjny

 

1 lipca 2013 r. Powiat Starogardzki podpisał z Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Starogard Gdański oraz Gminą Bobowo list intencyjny, zawierając tym samym partnerstwo mające na celu uzgodnienie, a także utworzenie Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podstawowym celem działań było wspólne opracowanie, a także złożenie wniosku w Konkursie Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Przygotowania do utworzenia Starogardzkiego MOFu zostały podjęte na spotkaniach roboczych Partnerów, na których omawiano i diagnozowano następujące problemy:

  1. spójności infrastruktury drogowej i  transportu zbiorowego Gminy Bobowo i Starogard Gdański z miastem Starogard Gdański,
  2. zagospodarowania zasobów przyrodniczych, w szczególności rzeki Wierzycy
  3. rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej i nadanie poprzemysłowym budynkom nowych funkcji społecznych, wynikających z potrzeb społeczeństwa,
  4. spójnego systemu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej.