Beneficjenci

Beneficjent:

Powiat Starogardzki

Powiat Starogardzki ma charakter integrujący poszczególne gminy MOFu. Łączy je m.in. w obszarze gospodarczym poprzez posiadane tereny inwestycyjne w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej.

Partnerzy:

Gmina Miejska Starogard Gdański

Centrum gospodarczym Starogardzkiego MOFu jest miasto Starogard Gdański. Koncentruje się tutaj działalność około biznesowa, jak również zlokalizowane są instytucje istotne dla rozwoju gospodarczego.

Gmina Starogard Gdański

Gmina wiejska Starogard Gdański stanowi naturalne miejsce lokowania nowych inwestycji, które nie mogą powstać na terenie miasta. Jest to najdynamiczniej rozwijająca się gospodarczo gmina, pozostająca w silnym powiązaniu z miastem Starogard Gdański oraz Gminą Bobowo.

Gmina Bobowo

Gmina Bobowo pierwotnie wchodziła w skład gminy wiejskiej Starogard Gdański. Obecnie stanowi odrębną jednostkę samorządową, jednak więzi społeczne i funkcjonalne pomiędzy tymi gminami pozostały trwałe. Bobowo stanowi zaplecze mieszkaniowe dla wielu osób pracujących i uczących się w Starogardzie Gdańskim.

Powyższe gminy tworzą ciągły przestrzennie układ osadniczy, są ze sobą silnie powiązane wspólną infrastrukturą, służbą zdrowia, wspólnymi instytucjami kultury, łączą je również podobne bariery rozwojowe. Wspólne działania gmin i powiatu pozwolą wskazać stan obecny, a także uwarunkowania dla poszczególnych obszarów działań oraz określić możliwe kierunki rozwoju.