Charakterystyka

Projekt pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 realizowany jest w partnerstwie obejmującym następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Starogardzki, Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański oraz Gminę Bobowo.

Dostrzegając powiązania przestrzenne i tendencje rozwojowe włodarze poszczególnych JST podpisali 1 lipca 2013 r. list intencyjny o wzajemnej współpracy.

2 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Infrastruktury Rozwoju, a Powiatem Starogardzkim zlecająca realizację projektu oraz przyznająca dotację stanowiącą ok. 90% wartości projektu.

Budżet projektu:

Kwota ogółem Wartość dotacji Wartość wkładu własnego
Razem 1 349 800 zł 1 214 800 zł 135 000 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.