Przekazanie dotacji

Umowa dotacji pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Powiatem Starogardzkim (Liderem Projektu) została zawarta 2 kwietnia 2014 r. Umowa zleca realizację projektu określonego we wniosku o przyznanie dotacji nr 77/MOF/2/2013 pod tytułem Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 214 800,00 zł. Wartość całego projektu wynosi 1 349 800,00 zł