Sporządzenie audytów energetycznych dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Bobowo

Wykonawca na realizację zadania w obszarze termomodernizacji został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Umowa została zawarta 23 lutego br.

Opis zadania: Zadaniem objętych zostało łącznie 10 kompleksów obiektów (14 budynków) m.in. GOKSiR i świetlica wiejska w Bobowie, świetlica w Wysokiej i Grabowie, przedszkola w Bobowie. Opracowane zostaną dla tych budynków audyty energetyczne, które stanowią pierwszy etap zadania z obszaru termomodernizacji na terenie gminy Bobowo.

Wykonawca: E-Spin s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk, Kraków