Sporządzenie audytów energetycznych dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Starogard Gdański

Wykonawca na realizację zadania w obszarze termomodernizacji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 3 lutego br.

Opis zadania: Opracowane zostaną audyty energetyczne dla łącznie 8 obiektów z terenu Gminy Starogard Gdański: szkoła w Szpęgawsku, Rokocinie oraz Trzcińsku, świetlica w Siwiałce, Sucuminie, świetlica i OSP w Suminie, OSP w Siwiałce oraz budynek komunalny w Nowej Wsi Rzecznej. Jest to pierwszy etap zadania z obszaru termomodernizacji na terenie gminy Starogard.

Wykonawca: PIANKA ŁUCJA FIRMA ELMIKON, Leszno