Strategia Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Spotkanie podsumowujące opracowanie strategii i planów działania było ostatnim elementem współpracy Powiatu Starogardzkiego, Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański oraz Gminy Bobowo z firmą badawczą Eu-Consult Sp. z o.o. oraz grupą doradczą Euro-Pro, a jednocześnie zakończeniem realizacji zamówienia na Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii i planów działania oraz konsultacji społecznych dla Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013”.

Spotkanie

Uczestnicy spotkania podsumowującego opracowanie Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (od prawej: Stanisław Połom – Wójt Gminy Starogard Gdański, Patryk Gabriel – Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego, Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego, Rafał Kosecki – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich)

Opracowana Strategia Rozwoju składa się z dwóch tomów. Tom I dotyczy diagnozy służącej określaniu powiązań Starogardzkiego MOFu oraz delimitacji jego granic. W tomie II określone zostały wizja i misja Starogardzkiego MOFu oraz wskazane zostały cele i obszary strategiczne dla rozwoju. Zamieszczona poniżej dokumentacja została poddana konsultacjom społecznym, a w chwili obecnej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

TOM I – Diagnoza

TOM II – Strategia Rozwoju

Plany działania – Załączniki do Strategii Rozwoju Tom II :

1. Rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy

2. Transport

3. Ochrona Środowiska

4. Rewitalizacja

5. Edukacja i ochrona zdrowia

6. Aktywność Społeczna

Raport z konsultacji społecznych – Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju:

Raport z konsultacji społecznych