Strategia Rozwoju Starogardzkiego MOFu:

Strategia Rozwoju Tom I (plik PDF)
Strategia Rozwoju Tom II (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SR – Plany działania:

1.1. Plan działania – Rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy (plik PDF)
1.2. Plan działania – Transport (plik PDF)
1.3. Plan działania – Ochrona środowiska i infrastruktura (plik PDF)
1.4. Plan działania – Rewitalizacja (plik PDF)
1.5. Plan działania – Edukacja i ochrona zdrowia (plik PDF)
1.6. Plan działania – Aktywność zawodowa i społeczna (plik PDF)

Załącznik nr 2 do SR – Raport z konsultacji społecznych:

2. Raport z konsultacji społecznych (plik PDF)