Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

1. Prognoza odziaływania na środowisko (plik PDF)
2. Program i podsumowanie sposobu uwzględnienia w Strategii Rozwoju MOFu
ustaleń z Prognozy oddziaływania na środowisku,
opinii właściwych organów oraz zgłoszeń w związku z udziałem społeczeństwa (plik PDF)

plik

Prognoza oddziaływania na środowisko