Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła z terenu gminy Bobowo

Wykonawcy na realizację zadania z obszaru termomodernizacji zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa na część I została zawarta 6 maja br., natomiast na części II i III 12 maja br.

Opis zadania: To drugi etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Bobowo. Na podstawie sporządzonych w pierwszym etapie audytów energetycznych, opracowane zostaną niezależne wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze dla termomodernizacji budynków, wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych na budynkach po modernizacji.

Wykonawca:

CZĘŚĆ I – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi

CZĘŚĆ II, III – POWERSUN Sp. z o.o., Lublin