Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła z terenu gminy Starogard Gdański

Wykonawca na realizację zadania z obszaru termomodernizacji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 4 maja br.

Opis zadania: To drugi etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Starogard Gdański. Na podstawie sporządzonych w pierwszym etapie audytów energetycznych, opracowane zostaną niezależne wielobranżowe projekty budowlano-wykonawcze dla termomodernizacji obiektów (7 obiektów) i instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach po modernizacji (5 obiektów).

Wykonawca: Construction & Business Project Sp. z o.o., Poznań