Weź udział w tworzeniu strategii rozwoju starogardzkiego miejskiego obszaru funkcjonalnego!

Prace nad Strategią Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), obejmującego miasto Starogard, gminę Starogard oraz gminę Bobowo, wkroczyły w decydujący etap. Na podstawie opracowanej diagnozy MOF wstępnie sformułowane zostały najważniejsze założenia Strategii: wizja i misja oraz cele i strategiczne obszary rozwojowe.

Z uwagi na fakt, iż przyjęte cele i obszary rozwojowe będą decydowały o inwestycjach, które będą realizowane w kolejnych latach, wszyscy mieszkańcy MOF mogą włączyć się w dyskusję nad ostatecznym kształtem Strategii. W związku z powyższym ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MOF ORAZ PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TEGO TERENU NA OTWARTE SPOTKANIA KONSULTACYJNE.

W ramach spotkań zaprezentowane zostaną wnioski z przeprowadzonych do tej pory prac. Przedyskutowane zostaną także propozycje celów i obszarów strategicznych dla rozwoju MOF wraz ze wskazaniem konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

Gmina Starogard Gdański: 8 sierpnia br. godz. 10.00,

Urząd Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 9, Sala Konferencyjna nr 19,

Miasto Starogard Gdański: 8 sierpnia br. godz. 12.00,

Urząd Miasta Starogard Gdański, przy ul. Gdańskiej 6, sala 102

Gmina Bobowo: 11 sierpnia br. Godz. 15.00,

Świetlica Wiejska w Bobowie przy ul. Gdańskiej 15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !