Złożenie wniosku o przyznanie dotacji

13 września 2013 r. Powiat Starogardzki złożył Formularz wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” w Konkursie Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych – edycja II, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Umowa Partnerska pomiędzy Powiatem Starogardzkim, a Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Starogard Gdański oraz Gminą Bobowo została zawarta 31 stycznia 2014 r., po zaakceptowaniu propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej zawarcia umowy dotacji. W ramach porozumienia strony zawarły partnerstwo, którego celem jest wspólna realizacja Projektu Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dokument określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Projektu i Partnerów Projektu oraz współpracy między Partnerami przy realizacji Projektu.